20 Травня, 10:41
Вдале завершення експериментальної роботи Прилуцької гімназії №1 ім. Георгія Вороного25280
Відбулося засідання науково-методичної ради Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, яке проходило 14 травня 2020 року в он-лайн режимі.
 
На засіданні заслуховувався звіт Ліпіної Наталії Миколаївни, заступника директора з навчально-виховної роботи Прилуцької гімназії №1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міської ради Чернігівської області, про хід та завершення експериментальної роботи з теми «Формування творчої самостійності учнів у межах навчально-виховного процесу Прилуцької гімназії №1 імені Георгія Вороного Прилуцької міської ради Чернігівської області». Науковим керівником експерименту був Митник О.Я., завідувач кафедри практичної психології Інституту педагогіки і психології НПУ ім. М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор.
 
У ході експерименту було розроблено:
 
1. Технологічні прийоми щодо створення вчителями завдань з математики, української мови, природознавства, спрямованих на розвиток в учнів поняттєвого та дивергентного мислення.
 
2. Створено психолого-педагогічні умови побудови розвивального освітнього простору в ЗЗСО, у межах якого учні створювали різноманітні продукти дитячої творчості.
 
3. Сформовано умови для розвитку творчої самостійності як інтегративного утворення особистості, яке складається з мотиваційного, пізнавального та соціального компонентів.
 
4. Ідеї експерименту висвітлені в навчально-методичних рекомендаціях «Методичні рекомендації до занять гуртка «Логіка-1» та «Скарбничка логічних завдань для учнів 2-4 класів» (схвалені науково-методичною радою ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського, протокол № 1 від 02.03.2020)
 
Епіграфом до свого виступу Наталя Миколаївна взяла слова А. Дістерверга, німецького педагога-демократа : «Без прагнення до наукової роботи вчитель потрапляє під владу трьох демонів: механічності, рутинності, банальності. Рівень майстерності вчителя залежить від здатності педагога до творчо-пошукової роботи».
 
Цими словами можна охарактеризувати діяльність педагогічного колективу гімназії №1 ім. Георгія Вороного. Адже саме даний навчальний заклад одним із найперших став упроваджувати експериментальну роботу.
 
Звіт заступника директора Наталії Ліпіної отримав схвальні відгуки членів науково-методичної ради, яка прийняла рішення: матеріали експериментальної роботи з теми «Формування творчої самостійності учнів у межах навчально-виховного процесу Прилуцької гімназії №1 імені Георгія Вороного Прилуцької міської ради Чернігівської області» поширювати серед педагогічних працівників області під час проведення курсів підвищення кваліфікації, обласних семінарів, майстер-класів, а відповідальних виконавців експерименту відзначити нагородами
 
Вітаємо Наталю Миколаївну, адміністрацію, педагогічний та учнівський колективи гімназії за проведену експериментальну роботу, бажаємо нових звершень!
 
Управління освіти міської ради

Рекомендовані відео
Популярне відео