2 Грудня, 13:16
Статистика інформує про соціально-економічне становище міста Прилуки12140

НАСЕЛЕННЯ. Чисельність наявного населення в міста Прилуки, за оцінкою, на 1 жовтня 2017 року становила 55,5 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2017 року кількість жителів міста зменшилася на 821 особу.

Упродовж січня–вересня 2017р. народилося 307 малюків. Кількість померлих склала 657 осіб.

РИНОК ПРАЦІ. У ІІІ кварталі 2017 року на підприємства, в установи, організації (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) м.Прилуки було прийнято 1442 особи, тоді як звільнено 819 осіб (відповідно 11,2% та 6,4% середньооблікової кількості штатних працівників). Загалом середньооблікова кількість штатних працівників у ІІІ кварталі 2017 року становила 12833 особи (7% від загальної кількості в області).

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств порівняно з ІІІ кварталом 2016р. зросла на 17% і становила 6428 грн. Це у 2 рази більше рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн) та на 10,7% – середньообласного показника (5807 грн).

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ. У січні–вересні 2017 рокупідприємства та організації м.Прилуки за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 406,3 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 9,6% загального обсягу в області. На одну особу населення освоєно 7262 грн капітальних інвестицій.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій спрямовано в машини, обладнання та інвентар – 60%, житлові та нежитлові будівлі – 20,2%, програмне забезпечення та бази даних – 16,7%, транспортні засоби – 2,1%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 94,7%. Кошти населення на будівництво житла становили 2,5%.

Капітальні інвестиції в житлові будівлі становили 10 млн.грн (3%від обсягу капітальних інвестицій у житлові будівлі в області).

ПРОМИСЛОВІСТЬ. Упродовж січня–вересня 2017 рокупідприємства міста реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 5687,6 млн.грн. Із загального обсягу реалізації найбільша частка (72,4%) підприємств переробної промисловості.

У розрахунку на 1 особу населення обсяг реалізації становив 100 тис.грн (по області майже 19 тис.грн).

В обсязі реалізації підприємств 66,9% становили споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 8,5% – товари проміжного споживання.

За цей період підприємствам переробної промисловості (без урахування підприємств із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів) надійшло замовлень на виробництво продукції на 293,6 млн.грн, з них 44,5% – від іноземного замовника.

БУДІВНИЦТВОУ січні–вересні 2017 року підприємства м.Прилуки виконали будівельні роботи на суму 101,7 млн.грн, що складає 19,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт області.

У січні–вересні 2017р. за рахунок будівництва нових житлових будинків та розширення існуючого житлового фонду в Прилуках прийнято в експлуатацію 21 житлову будівлю загальною площею 2679 м(2,8% від загальної площі житлових будівель області).

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла порівняно із січнем–вереснем 2016р. збільшився на 43%.

За рахунок коштів державного бюджету житло в експлуатацію не приймалося.

ТРАНСПОРТ. Вантажний автотранспорт міста, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, у січні–вересні 2017р. доставив замовникам 58,6 тис.т вантажів, що на 8,7% менше, ніж у січні–вересні 2016р. Обсяг виконаного вантажообороту скоротився на 9,9% й становив 41,6 млн.ткм.

Пасажирським автотранспортом приватних перевізників міста впродовж січня–вересня 2017р. перевезено 2,3 млн. пасажирів, що становить 85,5% до січня–вересня 2016р. Обсяг виконаного пасажирообороту становив 27,8 млн.пас.км (86,1%).

За інформацією Головного управління статистики у Чернігівській області

 

Рекомендовані відео
Популярне відео