13 Січня, 14:07
Бюджет мiста 20188460

 

УКРАЇНА
Прилуцька міська рада
Чернігівської області
(тридцять шоста сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ
20 грудня 2017 року    м. Прилуки     №23

Про бюджет міста на 2018 рік

Відповідно до пункту 23 статті 26, статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 16, 23, 43, 73, 77, 78 Бюджетного кодексу України, рекомендацій Міністерства фінансів України, викладених у листі від 04 грудня 2017 року №05110-14-8/33628 «Щодо доопрацьованих показників державного бюджету на 2018 рік», наказу Міністерства фінансів України від 13 травня 2017 року №502 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Прилуцькою міською радою Чернігівської області у 2017 році», розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 18 грудня 2017 року №452 «Про схвалення проекту рішення міської ради «Про бюджет міста на 2018 рік», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2018 рік:
– доходи міського бюджету в сумі 598945,5 тис. грн, у т.ч.: доходи загального фонду 586491,3 тис. грн, доходи спеціального фонду 12454,2 тис. грн, у т.ч. бюджету розвитку 2555,0 тис. грн згідно з додатком 1 до цього рішення;
– видатки міського бюджету в сумі 610186,1 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду 572497,5 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету 37688,6 тис. грн;
– профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 13993,8 тис. грн, напрямком використання якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;

– дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 25234,4 тис. грн, джерелом покриття якого є надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 13993,8 тис. грн, позики, надані міжнародними фінансовими організаціями (Кредит «Нефко»), у сумі 11990,0 тис. грн, погашення кредиту 749,4 тис. грн, згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у сумі 610186,1 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду 572497,5 тис. грн, видатки спеціального фонду 37688,6 тис. грн, згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету м. Прилуки станом на 31 грудня 2018 року в сумі 11240,6 тис. грн.
4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету в сумі 100,0 тис. грн.
5. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.
7. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету в сумі 10,0 тис. грн.
8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– поточні трансферти місцевим бюджетам;
– забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами.
9. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 6476,9 тис. грн згідно з додатком 7 до цього рішення.
10. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню міської ради:
– отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
– розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках у межах поточного бюджетного періоду з поверненням їх на рахунки міського бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення бюджетного року;
– здійснювати місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій.
11. Установити, що в загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також субвенції міському бюджету.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік є надходження, визначені статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України.
13. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
14. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою (функцією) окремо за загальним та спеціальним фондами надати право фінансовому управлінню міської ради, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету:
– у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету й надання кредитів із бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснювати за рішенням виконавчого комітету міської ради;
– зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків здійснювати на підставі рішення про міський бюджет у виняткових випадках розпорядженням міського голови.
15. Установити, що головні розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов’язання по здійсненню видатків або платежів міського бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених їм на 2018 рік.
16. Якщо після прийняття цього рішення повноваження щодо виконання функції або надання послуг, на які затверджене призначення, передаються згідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів міського бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється й може застосовуватися в межах, визначених цим рішенням для виконання тих же функцій та надання тих же послуг головним розпорядником коштів міського бюджету, якому це повноваження передбачено.
Головним розпорядникам бюджетних коштів привести мережу та штатні розписи у відповідність до чинного законодавства з урахуванням кошторисних призначень.
Дозволити фінансовому управлінню міської ради за поданням головного розпорядника згідно регламенту, відповідно до бюджетного законодавства, здійснювати перерозподіл видатків міського бюджету за функціональною та економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.
17. Надати право міському голові в міжсесійний період приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу міжбюджетних трансфертів, доходів та видатків, а також здійснювати передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету з послідуючим унесенням змін до рішення про міський бюджет.
18. Додатки 1 – 3; 5 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально- економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів та цін (ЯЦЕНКО Є.М.).

Міський голова О.М.ПОПЕНКО

Довідково: Пояснювальну записку до рішення міської ради від 20 грудня 2017 року №23 «Про бюджет міста на 2018 рік»; додатки 1 – 3; 5 – 7; Інформацію про виконання бюджету міста за 9 місяців 2017 року; Прогноз бюджету м. Прилуки на 2019-2020 роки розміщено на офіційному сайті Прилуцької міської ради.

Начальник фінансового управління О.І.Ворона
Матерiал i фото: "Град Прилуки"

Рекомендовані відео
Популярне відео